اللهم عجل لولیک الفرج

انتظارفرج

اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین و قیامی فیه قیام القائمین و نبهنی فیه عن نومة الغافلین و هب لی جرمی فیه یا اله العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین

...............................................

معبودا
در این روز, روزه مرا هم چون روزه داری روزه داران واقعی قرار ده , و تلاشم در برخاستن برای امر تو را تلاشی حقیقی بخواه
خدای من
مرا از خواب گران و غفلت غافلان بیدار نما
جرم وگناهم,به من ببخش
ازمن در گذر,ای خطا پوش مجرمان

.........................................................

روزه و روزه داری رامراحل ورتبه هایی است.
روزه دارانی که فقط رنج تشنگی و گرسنگی می برند.
روزه دارانی که چشم و گوش و اعضاء و جوارح پاکیزه میدارند.
و روزه دارانی که حتی دل را از گرو غیر حضرت دوست می رهانند.
چه بسا زبان از طعام و آب گوارا, ببندیم , اما کام جان به زهر گناه, آلوده کنیم.
وچشم از مطاع ,گذرای دنیا بگیریم و صد اندوه, دل در طمع غیر از او بندیم.
خطر آنکه تلاش ما در راهی به غیر از خواست معبودمان ,جان را خسته کند.
و خواب گران غفلت, بر ما سنگینی نماید. غفلتی که در نمای آن رضایت خدای مهربان, گم گردد و ما حیران.
و سنگینی جرم و خطا, روحمان را در طی طریق, از راه بدارد.
و این همه
جز به عنایت, تو, ای معبود مهربان من پاک و اصلاح نخواهد شد.
روزه و تلاشم را آنگونه که می پسندی یاری کن.
مرا از خواب غفلت بیدار کن.
با چشم پوشی از جرم و خطایم,مرا سبک بال بگردان.
آمین


نوشته شده در شنبه سی و یکم تیر 1391 ساعت 3:28 توسط احمد سلیمانی فر | یک نظر
طبقه بندی: بدون دسته

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin